ตอบข้อสงสัย การรักษาไข่ไก่ ก่อนเก็บไข่ในตู้เย็น ต้องล้างไข่ก่อนไหม ?

ตอบข้อสงสัย การรักษาไข่ไก่ ก่อนเก็บไข่ในตู้เย็น ต้องล้างไข่ก่อนไหม ?

การรักษาไข่ไก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารส่วนใหญ่แนะนำว่าไม่ควรล้างไข่ก่อนปรุงอาหาร เนื่องจากการล้างไข่อาจทำให้เปลือกอ่อนแอลงและเสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากแบคทีเรีย เปลือกไข่จะมีการเคลือบบางๆ ที่ช่วยปกป้องไข่จากแบคทีเรีย การล้างไข่อาจทำให้สารเคลือบนี้หลุดออกมาได้ ทำให้ไข่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากแบคทีเรียมากขึ้น การเคลือบป้องกันตามธรรมชาติ ไข่มีชั้นป้องกันตามธรรมชาติที่เรียกว่า “การบาน”…